15 آبانماه 1396

گروه دانش آموزی از دبیرستان شهید چاهی در حال ساخت نمونه  اولیه دستگاه هوشمند مراقبت از کودک

25 آبانماه 1396

کارگاه آشنایی دبیران درس زبان انگلیسی  متوسطه اول برای آماده سازی تیم های دانش آموزی شرکت کننده در جشنواره نوجوان خوارزمی

تهیه وسایل و مواد لازم برای کارگاه آموزش آزمایش های مهم کتاب یازدهم

در راستای اجرای بهتر طرح آزمایشگاه پویا ، اساتید پژوهش سرا  تصمیم گرفتند که مهمترین و چالش برانگیزترین آزمایش های کتاب یازدهم را برای همکاران درس آزمایشگاه به صورت کارگاه حضوری  انجام دهند.عکس فوق مراحل آماده سازی را نشان می دهد.

7 آذر 1396

مشاوره علمی به صورت انفرادی برای شرکت کننده در جشنواره نوجوان خوارزمی

بازدید دانش آموزان هنرستان  پانزده شعبان از آثارهنری و دست سازه ها

4 بهمن ماه 1396

4 بهمن ماه 1396

بازدید دانش آموزان هنرستان  پانزده شعبان از آزمایشگاه شیمی

4 بهمن ماه 1396

بازدید دانش آموزان هنرستان  پانزده شعبان از آزمایشگاه فیزیک

4 بهمن ماه 1396

4 بهمن ماه 1396

4 بهمن ماه 1396

4 بهمن ماه 1396

انجام آزمایش های فیزیک برای دانش آموزان دبیرستان محدثه

11 بهمن ماه 1396

11 بهمن ماه 1396

انجام آزمایش های زیست شناسی برای دانش آموزان دبیرستان محدثه

11 بهمن ماه 1396

11 بهمن ماه 1396

آموزش کار با میکروسکوب های تک چشمی و  دو چشمی

11 بهمن ماه 1396

انجام آزمایش های  شیمی برای دانش آموزان دبیرستان محدثه

15 بهمن ماه  1396

15 بهمن ماه  1396

انجام آزمایش های فیزیک برای دانش آموزان منتخب دبیرستان  نواب

انجام آزمایش های شیمی دهم  برای دانش آموزان منتخب دبیرستان شهدای نیروگاه

0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه

عضویت در خبرنامه

آخرین پست ها و مقالات را در ایمیل خود دریافت کنید

ما قول می دهیم که اسپم ارسال نشود :)